Не   разделям   архитектурата,   ландшафта   и   озеленяването.          

                                                                                                                                 За мен те са едно.

                                                                    – Luis Barragan

                                                                       Катекс  Гарден

  ЛАНДШАФТНИ  ПРОЕКТИ 

Ландшафтен дизайн от идеята до детайла за реализацията на Вашата градина, дом, вила, имот, офис, хотел; 

Проектиране по част "Паркоустройство  и благоустройство"   към инвестиционните проекти;

Ландшафтна архитектура;     Проекти за озеленяване на открити и закрити пространства;     

Експертни оценки  по чл. 19, ал.4 на ЗУЗСО;       

Консултации;      Авторски надзор;        Технически и инвеститорски контрол.   

1/3